Pallejà

Pallejà
  • MIDA DEL TEXT   

10:10  |  14/07/2024

Llocs d'interès natural

 

L’espai natural de Les Rovires

 

Pallejà té un alt potencial de recursos hídrics, tant per l’aqüífer de la vall del Llobregat com per les fonts i les rieres que baixen al llarg del pendent que connecta la part alta del municipi amb el Llobregat.

Entre aquestes rieres destaca la riera de les Rovires, l’única riera del terme municipal que gairebé sempre porta aigua i que no està canalitzada en cap dels seus trams. Neix més amunt d’on hi ha la font del mateix nom, recull les aigües dels torrents Toscos, Bufadors i Fondo i desemboca al riu Llobregat.

L’espai forestal que envolta la riera de les Rovires i que ocupa la seva conca, es coneix també com a Bosc de les Rovires.

La presència d’aquest curs d’aigua, permet la coexistència de vàries comunitats vegetals i afavoreix l’existència d’una biodiversitat de fauna important.

La Font de les Rovires és un espai visitat i estimat pels pallejanencs i pallejanenques. La seva cascada i el bosc d’alzines que l’envolta, el converteixen en un espai singular i d’alt valor natural per al municipi.

En una superfície relativament reduïda hi conviuen espècies vegetals de ribera, tals com pollancres, falgueres, artítjols o cua de cavall, amb alzines i roures.

Fora de l’entorn immediat de la riera, les zones forestals estan dominades per les pinedes de pi blanc, conformant les típiques comunitats vegetals mediterrànies.

 

Les Planes

 

L’espai natural de Les Planes està situat a l’esplanada superior del massís calcari que s'eleva just sobre el nucli urbà i és un dels indrets més emblemàtics del municipi. És visible des de molts punts de dins i de fora de Pallejà.

La seva alçada i situació estratègica, aporten unes vistes immillorables de tota la plana al·luvial baixa del riu Llobregat, fins a la seva desembocadura, així com de les muntanyes d’Ordal, Montserrat i Collserola.

La zona de les Planes és una àrea rocosa caracteritzada per la presència de poca terra. Aquests sòls retenen poca aigua, que s'evapora i s’infiltra ràpidament. Ens trobem, doncs, davant d'un terreny pobre en sòl i aigua, fet que dificulta l'establiment d'un bosc pròpiament dit i on tan sols hi pot créixer una vegetació poc exigent.

Els principals arbustos que apareixen en aquestes zones són el garric, el romaní, el llentiscle, el bruc d'hivern, les estepes, el càdec, la farigola, el roldor, o la gatosa. D'entre les lianes destaquen l'arítjol, l'esbarzer o l'esparreguera.

Cal fer especial esment a la presència de margalló (Chamaerops humilis) a la zona de les Planes. El margalló és l’única palmera autòctona d’Europa que prospera a les regions litorals seques de l’oest de la Mediterrània.

 

El riu Llobregat i el seu entorn

 

La transformació del riu:

 

La presència del riu Llobregat ha condicionat històricament el desenvolupament urbà de Pallejà i de les activitats que s’hi han dut a terme.

Fins a mitjans del segle XX, Pallejà era un poble eminentment agrícola. Els camps de conreu, d’horta i de fruiters, s’estenien des del carrer Ntra. Sra. de Loreto, fins al mateix riu Llobregat, on les terres eren fèrtils i fàcils de treballar. Progressivament, els camps van deixar pas al creixement urbà i l’assentament de polígons industrials, la qual cosa va fer que es reduïssin molt significativament.

La dècada dels anys 90 del segle passat va ser clau per a Pallejà, perquè va tenir lloc una transformació urbanística del municipi important. La construcció de l’Autovia va significar un canvi definitiu, ja que es va bastir una autèntica barrera entre la població i el riu, tot i l’existència de passos.

Actualment l’activitat agrícola es concentra a la zona més propera a la llera del riu, i es tracta d’explotacions relacionades amb el lleure, sense professionalització.

 

Els valors socials:

 

La població sempre ha tingut un vincle important amb el riu. Dècades enrere, era habitual veure famílies senceres que passaven les tardes al riu, i hi feien els àpats en contacte amb la natura. Posteriorment, aquesta relació va anar minvant a causa de l’augment de la contaminació de les aigües i la construcció d’infraestructures.

Actualment ens trobem en un procés de recuperació progressiva del vincle entre els habitants de Pallejà i el riu. L’espai fluvial constitueix ara un àmbit de lleure, de pràctica de l’esport, i és també un marc immillorable per al coneixement d’una part important de l’entorn natural del nostre municipi.

Però encara queda molt per fer, per aconseguir recuperar un ecosistema natural que forçosament ha de conviure amb el pas de nombroses vies de comunicació i la proximitat de nuclis urbans.

 

Els valors naturals:

 

El riu Llobregat, al pas per Pallejà, es troba en el seu tram baix, abans de la desembocadura. Al voltant d’aquest tram s’estén la principal plana al·luvial de Catalunya, el Delta del Llobregat, uns 98 km2 d’elevat interès per la diversitat d’ocells aquàtics, ja que el delta es troba enmig de la via migratòria de la Mediterrània Occidental.

Aquest espai natural es troba sotmès a una gran pressió antròpica, amb una elevada densitat de població, una important activitat industrial i nombroses infraestructures que el travessen.

Durant la segona meitat del segle XX, el riu Llobregat va patir un deteriorament molt important en la seva qualitat ecològica. Actualment, tot i que la qualitat no és apte i no s’ha recuperat completament l’espai de ribera, sí que es pot observar una lleugera millora. Els paràmetres físico-químics de l’aigua del riu tenen uns valors força acceptables, i el que cal millorar de forma significativa és la qualitat biològica de l’aigua (presència de microorganismes). Per altra banda, també és necessari recuperar progressivament l’ecosistema de ribera.

La visita d’aquest espai natural, tan proper al nucli urbà, ens permet poder gaudir d’un passeig, fer esport  o poder observar nombroses espècies d’aus a la llera del riu.