Pallejà

Pallejà
  • MIDA DEL TEXT   

08:47  |  14/07/2024

Àrees i càrrecs tècnics

ÀREA DE SECRETARIA GENERAL

 

Secretaria

Isabel Aríñez Álamo (Secretària)

arinezai@palleja.cat

 

ÀREA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

 

Responsable d’àrea: José Mª López Batalla

lopezbj@palleja.cat

 

Recursos Humans

Responsable polític: Joan Parera Garcia

pareragj@palleja.cat

Referent tècnic: José Maria López Batalla

personal@palleja.cat

 

Cementiri

Responsable polític: Rafael Martín Pérez

martinpr@palleja.cat

Referent tècnic: José Maria López Batalla

lopezbj@palleja.cat

 

Reclamació patrimonial

Responsable polític: Joan Parera Garcia

pareragj@palleja.cat

Referent tècnic: José Maria López Batalla

lopezbj@palleja.cat

 

ÀREA D'ALCALDIA

 

Gabinet d’Alcaldia

Responsable polític: Ascensión Ratia Checa (Alcaldessa)

alcaldia@palleja.cat

 

Atenció al ciutadà

Responsable polític: Ascensión Ratia Checa (Alcaldessa)

ratiaca@palleja.cat

Marisa Guevara Fernández

oac@palleja.cat

 

Comunicació

Responsable polític: Alberto Segura Fuentes

segurafa@palleja.cat

Referent tècnic: Sandra Cobaleda Gordo

cobaledgs@palleja.cat

 

Participació ciutadana i Transparència

Responsable polític: Álvaro Blanco Morales

blancoma@palleja.cat

 

ÀREA D’OBRES I SERVEIS

 

Cap d’àrea: Joan Torras Jareño (Arquitecte municipal)

torrasjj@palleja.cat

 

Urbanisme i Habitatge

Responsable polític: Joan Parera Garcia

pareragj@palleja.cat

Referent tècnic: Joan Torras Jareño (Arquitecte municipal)

torrasjj@palleja.cat

 

Serveis Municipals i Obres

Responsable polític: Rafael Martín Pérez

martinpr@palleja.cat

Referents tècnics:

Carol Calabia Aibar (Enginyera Municipal)

calabiaac@palleja.cat

Sandra Huerga López (Arquitecte tècnic municipal)

huergals@palleja.cat

 

Medi Ambient

Responsable polític: Alberto Segura Fuentes

segurafa@palleja.cat

Referent tècnic: Sònia Cano Lavado

mediambient@palleja.cat

 

Contractació administrativa (OCAP)

Responsable polític: Joan Parera Garcia

pareragj@palleja.cat

Referent tècnic: Isabel Cívico Díaz

planejament.g.urban@palleja.cat

 

ÀREA D'INTERVENCIÓ I TRESORERIA

 

Responsable d’àrea: Gemma Maria Vigatà Cortada (Interventora Municipal)

vigatacg@palleja.cat 

 

Gestió intervenció

Responsable polític: Joan Parera Garcia

pareragj@palleja.cat

Referent tècnic: Gemma Maria Vigatà Cortada (Interventora Municipal)

vigatacg@palleja.cat 

 

Tresoreria

Responsable polític: Joan Parera Garcia

pareragj@palleja.cat

Referent tècnic: Pilar Rueda Millán (Tresorera)

ruedamp@palleja.cat 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

 

Coordinadora d’àrea: Núria Genescà Puig

genescapn@palleja.cat

 

Promoció Econòmica

Responsable polític: Jordi Carbonell Blázquez

carbonellbj@palleja.cat

Referent tècnic: Lluïsa Molner Ventura

molnerll@palleja.cat

 

Comerç

Responsable polític: Jordi Carbonell Blázquez

carbonellbj@palleja.cat

Referent tècnic: Núria Genescà Puig

genescapn@palleja.cat

 

Consum

Responsable polític: Soledad Montalbán Campos

montalbancs@palleja.cat

Referent tècnic: Oriol Santamaria Pares

consum@palleja.cat 

 

Turisme

Responsable polític: Jordi Carbonell Blázquez

carbonellbj@palleja.cat

Referent tècnic: Núria Genescà Puig

genescapn@palleja.cat 

 

Solidaritat i Cooperació

Responsable polític: Maria del Carmen Puertas González

puertasgm@palleja.cat

Referent tècnic: Miguel Angel Mendo Miguelez 

mendomm@palleja.cat

 

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

 

Coordinador d’àrea: Lluís Sebastià i Cortés

sebastiacl@palleja.cat

 

Serveis Socials

Responsable polític: Soledad Montalbán Campos

montalbancs@palleja.cat

Referent tècnic: Lluís Sebastià i Cortés

sebastiacl@palleja.cat

 

Atenció domiciliària

Responsable polític: Soledad Montalbán Campos

montalbancs@palleja.cat

Referent tècnic: Lluís Sebastià i Cortés

sebastiacl@palleja.cat

 

Biblioteca

Responsable polític: Sandra Neiro Baizán

neirobs@palleja.cat

Referen tècnic: Miriam Vaca Conesa

b.palleja@diba.cat

 

Cultura

Responsable polític: Sandra Neiro Baizán

neirobs@palleja.cat

Referent tècnic: Jesús Llort i Juncadella

cultura@palleja.cat

 

Educació i Infància

Responsable polític: Alberto Segura Fuentes

segurafa@palleja.cat

Referent tècnic: Lluís Sebastià i Cortés

sebastiacl@palleja.cat

 

Joventut

Responsable polític: Soledad Montalbán Campos

montalbancs@palleja.cat

Referent tècnic: Raquel Ventura Soto

pij@palleja.cat

 

Esports

Responsable polític: Álvaro Blanco Morales

blancoma@palleja.cat

Referent tècnic: Alejandro Escruela Montalbán

escruelama@pallejà.cat

 

Sanitat

Responsable polític: Maria del Carmen Puertas González

puertasgm@palleja.cat

Referent tècnic: Lluís Sebastià i Cortés

sebastiacl@palleja.cat

 

Igualtat

Responsable polític: Soledad Montalbán Campos

montalbancs@palleja.cat

Referent tècnic: Miguel Angel Mendo Miguelez 

mendomm@palleja.cat

 

ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA

 

Sergent Cap de la Policia Local: Manuel Rodríguez López

rodriguezlmn@palleja.cat

 

COMISSIÓ MUNICIPAL DE GESTIÓ DE FONTPINEDA (CMGF)

 

Responsable polític: Rafael Martín Pérez (President de la CMGF)

martinpr@palleja.cat

Referent tècnic: Reyes Ana Chaves

cmgf@palleja.cat

 

SERVEIS TÈCNICS EXTERNS

 

Delegat de Protecció de Dades

Miquel López Salvadó

Asesores y Consultores Grup Qualia SL

dpd@grupqualia.com