Pallejà

Pallejà
  • MIDA DEL TEXT   

09:39  |  14/07/2024

Informació econòmica i plantilla

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual que serveix per a la planificació, programació, control i avaluació de les actuacions municipals. Té caràcter anual i conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses que es podran realitzar en l’exercici corresponent.

 

En aquest enllaç podeu consultar tota la informació econòmica, contractual i relacionada amb la plantilla de l’Ajuntament de Pallejà:

 

Aprovació del pressupost i la plantilla

Informació pressupostària (compte general, liquidacions, modificacions i informació històrica)

Execució pressupostària trimestral

Estabilitat pressupostària

Informació sobre la gestió econòmica (dades dels proveïdors, cost campanyes, etc)

Informació sobre Ajuts i Subvencions