Pallejà

Pallejà
  • MIDA DEL TEXT   

04:07  |  17/04/2024

Es creen dues borses de treball per cobrir places a les escoles bressol

  • Llar d'Infants Municipal

    Llar d'Infants Municipal

25/03/2024

Les sol·licituds per participar en el procés de selecció d’educadors i tècnics auxiliars es poden presentar fins al dia 10 d’abril

Amb l’objectiu de cobrir de manera temporal i urgent les necessitats que puguin sorgir a les escoles bressol del municipi, l’Ajuntament de Pallejà ha obert un procés per a la creació de dues borses de treball que han de permetre seleccionar educadors/es i tècnics/ques auxiliars.

 

Les persones que vulguin optar a una plaça d’educador/a de l’escola bressol han d’acreditar que estan en possessió de la titulació de Tècnic/a Superior en educació infantil (CFGS), de Tècnic/a Especialista en llars d’infants (FPII) o un altre equivalent. Així mateix, han de disposar del nivell C1 de català. En el cas dels tècnics auxiliars, també han de tenir el certificat C1 de català i una titulació de Tècnic/a auxiliar en llar d’infants o equivalent.

 

La presentació d’instàncies per participar en la convocatòria es va obrir divendres dia 22 de març i romandrà oberta fins el pròxim dia 10 d’abril.

 

La sol·licitud s’ha de realitzar telemàticament a traves de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Pallejà. S’ha de presentar una instància degudament signada per la persona aspirant i acompanyada de la resta de documentació requerida: una fotocopia del Document Nacional d’Identitat (DNI), el currículum vitae, el certificat del nivell de català C1 i el títol acadèmic requerit per participar en el procés.

 

Excepcionalment, es podrà presentar en suport paper al Registre General de l’Ajuntament (carrer del Sol, 1) o a través d’altres mitjans, com el correu postal o l’EACAT. En aquests casos, cal enviar un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic personal.palleja@palleja.cat amb una còpia del document que acrediti l’enviament.

 

Per a més informació sobre el procés, podeu consultar les bases de les dues convocatòries en els documents adjunts.


Informació relacionada


Data de modificació: 25/03/2024 11:26:18