Pallejà

Pallejà
  • MIDA DEL TEXT   

04:41  |  27/09/2022

Àrees i càrrecs tècnics

ÀREA DE SECRETARIA GENERAL

Secretària

Isabel Ariñez Alamo

arinezai@palleja.cat

 

ÀREA D'ALCALDIA

Alcaldessa

Ascensión Ratia Checa

ratiaca@palleja.cat

 

Governació

Ascensión Ratia Checa

ratiaca@palleja.cat

 

Policia Local

Cap de la Policia Local

Manuel Rodríguez López

rodriguezlmn@palleja.cat

 

Comunicació

Alberto Segura Fuentes

segurafa@palleja.cat

 

Participació ciutadana i transparència

Alberto Segura Fuentes

segurafa@palleja.cat

 

Delegat de Protecció de Dades

Miquel López  Salvadó

Asesores y Consultores Grup Qualia SL

dpd@grupqualia.com

 

Joventut

Punt d’Informació Juvenil

Raquel Ventura Soto

pij.palleja@palleja.cat

 

Igualtat

Maria José Danoz Gamote

danozgm@palleja.cat

 

Solidaritat i cooperació

Maria José Danoz Gamote

danozgm@palleja.cat

 

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

Coordinador 

Lluís Sebastià i Cortés

sebastiacl@palleja.cat

 

Cultura

Jesús Llort

cultura.palleja@palleja.cat

 

Educació i Infància

Lluís Sebastià i Cortés

sebastiacl@palleja.cat

 

Esports

Roberto Dante

s.esports.palleja@palleja.cat

 

Sanitat

Lluís Sebastià i Cortés

sebastiacl@palleja.cat

 

Serveis Socials

Lluís Sebastià i Cortés

sebastiacl@palleja.cat

 

Gent Gran

Cristina Lara Casado

laracc@palleja.cat

 

Biblioteca Municipal

Miriam Vaca Conesa

b.palleja@diba.cat

 

Taller Municipal de Música

Lluís Sebastià i Cortés

sebastiacl@palleja.cat

 

ÀREA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

Recursos Humans

Cap de RRHH

Jose Maria López Batalla

personal.palleja@palleja.cat

 

Cementiris municipals

Jose Maria López Batalla

personal.palleja@palleja.cat

 

ÀREA D'INTERVENCIÓ

Cap d’àrea

Gemma Maria Vigatà Cortada

vigatacg@palleja.cat 

 

Hisenda

Gemma Maria Vigatà Cortada

vigatacg@palleja.cat 

 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

Coordinadora d’àrea

Núria Genescà Puig

genescapn@palleja.cat

 

Comerç i Mercat

Núria Genescà Puig

genescapn@palleja.cat

 

Consum

Núria Genescà Puig

genescapn@palleja.cat

 

Promoció Econòmica

Lluïsa Moner Ventura

molnerll@palleja.cat

 

Turisme

Celia Gavín Baseca

gavinbc@palleja.cat

 

Formació i acreditació de competències

Maria José Danoz Gamote

danozgm@palleja.cat

 

ACTIC, Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Maria José Danoz Gamote

danozgm@palleja.cat

 

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS

Cap d’àrea

Adela Padrosa Payeras

padrosapa@palleja.cat

 

Enginyera municipal

Carol Calabia Aibar

calbiaac@palleja.cat

 

Arquitecte municipal

Adela Padrosa Payeras

padrosapa@palleja.cat

 

Arquitecte tècnic municipal

José Daniel Alcalde i Morón

alcaldejm@palleja.cat

 

Urbanisme

Adela Padrosa Payeras

padrosapa@palleja.cat

 

Obres i Serveis Municipals

José Daniel Alcalde i Morón

alcaldejm@palleja.cat

 

 

Obres públiques i edificis municipals

Carol Calabia Aibar

calbiaac@palleja.cat

 

Habitatge

Sílvia Gavin Carulla

gavincs@palleja.cat

 

Contractació

Isabel Cívico

planejament.g.urban@diba.es

 

Medi Ambient

Sònia Cano Lavado

plj.mediambient@palleja.cat