Pallejà

Pallejà
  • MIDA DEL TEXT   

14:36  |  16/01/2018

Junta de govern local

La Junta de Govern Local és un òrgan d'assistència que ostenta aquelles competències que li són delegades per l'alcaldessa i el Ple de l'Ajuntament. La formen l'alcaldessa, que n'és la presidenta, i un nombre de regidors designats no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius.

 

La junta de govern local de l'actual consistori està formada per:

 

Presidenta:  Ascensión Ratia Checa

 

Tinents d’alcalde:

Joan Parera Garcia

Rafael Martín Pérez

Jordi Carbonell Blázquez

Alberto Segura Fuentes

Montserrat Escobedo Parés