Pallejà

Pallejà
  • MIDA DEL TEXT   

04:30  |  17/11/2019

S’obre el termini per accedir a dues places de Policia Local

  • Cotxe policial

    Cotxe policial

13/06/2019

Les persones interessades en participar en el procés de selecció tenen temps de presentar la sol·licitud fins al 3 de juliol

L’Ajuntament ha obert un procés de selecció per accedir a dues places d’agent de la Policia Local, mitjançant el sistema de concurs-oposició. El termini per a presentar les sol·licituds serà de 20 dies naturals, del 14 de juny al 3 de juliol de 2019. Pel que fa als requisits, poden optar a aquests llocs vacants tots els ciutadans i ciutadanes amb nacionalitat espanyola i majors de 18 anys que tinguin la titulació mínima requerida en les bases de la convocatòria. És necessari també tenir una alçada mínima, els homes, d’1,65 metres, i d’1,60 metres en el cas de les dones. Cal tenir els permisos de conduir A i B i el compromís de portar armes que es prendrà mitjançant una declaració jurada.

 

La sol·licitud, juntament amb la documentació requerida, s’haurà de presentar al Registre General de l’Ajuntament de Pallejà.

 

Durant la fase de concurs està previst que el tribunal valori els mèrits al·legats i acreditats documentalment pels aspirants mitjançant fotocopies compulsades. La fase d’oposició constarà d’una prova teòrica tipus test, una prova teòrica escrita, una altra de coneixements de la llengua catalana, i una d’aptitud física. Hi haurà també una entrevista personal, un psicotècnic i un reconeixement mèdic. Els dos aspirants que superin aquesta fase de concurs-oposició hauran de fer un curs de formació bàsica que organitza l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i realitzar pràctiques al municipi durant un període de dotze mesos.

 

Les persones que hagin aprovat però no hagin obtingut plaça, restaran en una borsa de treball per a cobrir futures vacants.

 

Podeu accedir a les bases de la convocatòria clicant aquí.


Informació relacionada


Data de modificació: 13/06/2019 16:14:11