Pallejà

Pallejà
 • MIDA DEL TEXT   

14:58  |  27/05/2020

La preinscripció escolar es farà del 13 al 22 de maig

 • Preinscripció escolar

  Preinscripció escolar

08/05/2020

Les famílies hauran de formalitzar el procés de forma telemàtica, tot i que es destinaran uns dies a atendre de manera presencial amb cita prèvia

Segons ha anunciat la Generalitat, la preinscripció escolar per als ensenyaments de primer i segon cicle d’educació infantil, primària i educació secundària obligatòria (ESO) es farà del 13 al 22 de maig. Aquest any, com a prevenció davant el coronavirus, el Departament d’Ensenyament promou la preinscripció telemàtica i els tràmits es podran fer en línia a través del portal preinscripcio.gencat.cat. No caldrà, doncs, presentar la sol·licitud en paper, que serà substituïda pel formulari telemàtic, i la documentació s’haurà de fer arribar -fotografiada o escanejada- al centre escollit com a primera opció per correu electrònic.

Amb l’objectiu de garantir l’equitat, s’han reservat uns dies, del 19 al 22 de maig, per tal que puguin formalitzar la sol·licitud de forma presencial aquelles famílies que no disposin dels mitjans per a dur a terme el procediment telemàtic. Per a fer-ho, caldrà demanar cita prèvia al centre que les famílies hagin escollit en primera opció, trucant per telèfon o a través d’internet. Cada centre determinarà el seu horari d'atenció al públic, segons les necessitats. Així mateix, caldrà seguir les recomanacions del centre per poder dur a terme el tràmit amb total garantia de salut i seguretat:

 • Al centre hi ha d’anar el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona)
 • S’ha de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que el centre faci emplenar les sol·licitud en paper, convé recomanar que portin el seu propi bolígraf
 • Recordar la recomanació de portar mascareta i guants
 • No poden acudir les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, pot autoritzar per escrit a una altra persona per a fer la gestió.

 

Pel que fa als ensenyaments postobligatoris, la preinscripció  serà del 27 de maig al 3 de juny en el cas de batxillerat; del 2 al 8 de juny els cicles de grau mitjà d’FP i d'arts plàstiques i disseny; i del 10 al 17 de juny, en el cas dels cicles de grau superior d’FP i d'arts plàstiques i disseny.

 

Criteris de prioritat 

En tots els ensenyaments obligatoris i el batxillerat, per a l'ordenació de les sol·licituds s’apliquen a continuació els criteris generals de prioritat, que són els següents:

 

1. Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
2. Per proximitat del domicili o del lloc de treball (només una opció)

 • Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
 • Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
 • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.

3. Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.

4. Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.

5. En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.

6. Com a criteris complementaris de desempat, hi ha el de família nombrosa o monoparental (15 punts).

 

Els resultats de la preinscripció es podran consultar per internet. 

 

Període de matriculació

Pel que fa a la formalització de la matrícula, el centre ha de gestionar el tràmit a través de cites prèvies, utilitzant l’eina corporativa o el telèfon. També es podrà substituir la gestió presencial per a la confirmació de matrícula i l’enviament de la documentació necessària a través d’un correu electrònic a la bústia del centre.

 

Els alumnes de 2n cicle d’educació infantil, primària i ESO podran formalitzar la matrícula del 13 al 17 de juliol. En el cas del primer cicle d’educació infantil,  serà entre el 17 i el 23 de juny. Els alumnes de batxillerat podran fer la matrícula del 8 al 14 de juliol –els pendents de l'avaluació de setembre, del 7 al 10 de setembre-.  Els dels cicles de grau mitjà i grau superior d’FP i d'arts plàstiques i disseny, entre l’1 i el 7 de setembre.

 

En breu s’informarà de les dates de preinscripció a les llars d’infants municipals.


Informació relacionada


Data de modificació: 08/05/2020 12:22:29