Pallejà

Pallejà
  • MIDA DEL TEXT   

14:37  |  27/05/2020

L' Ajuntament bonifica el 95 % de la plusvàlua de l’habitatge habitual del difunt

  • Impost de plusvàlua

    Impost de plusvàlua

06/05/2020

La mesura, que serà permanent, pretén ajudar econòmicament els veïns i veïnes que hagin perdut un familiar

L’Ajuntament de Pallejà ha decidit bonificar el 95 % de l’impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) en el cas dels habitatges que hagin estat la residència habitual de la persona difunta. Aquest percentatge és el màxim que permet la llei. La mesura es va aprovar en el darrer ple municipal amb la voluntat d’ajudar tots els veïns i veïnes del municipi que es trobin en una situació econòmica desfavorable. La intenció és que aquest canvi sigui permanent.

 

Fins ara, els hereus empadronats a l’habitatge amb el difunt havien d’abonar només el 5 % de l’impost però els que no ho estaven havien de pagar-ne el 100 %. Així, doncs, es podia donar el cas que un difunt amb dos hereus, el que estigués empadronat a l’habitatge pagués un el 5 % de l’impost de plusvàlua (el mínim per llei) i l’altre, no empadronat, hagués de pagar-ne el 100 %. O tots dos paguessin el total en cas que cap d’ells visqués amb el difunt. Ara, els hereus tindran una bonificació del 95 %, independentment de quina sigui la situació de cadascun. Amb aquesta revisió, l’Ajuntament deixarà d’ingressar uns 150.000 euros.

 

La voluntat del consistori era bonificar també les parelles de fet però la Llei reguladora de les Hisendes Locals no ho permet. Per a poder fer-ho, caldria que el govern estatal impulsés la reforma d’aquesta normativa. Data de modificació: 06/05/2020 13:26:29