Pallejà

Pallejà
  • MIDA DEL TEXT   

15:00  |  27/05/2020

Servei Atenció Bàsica

És un conjunt d’accions organitzades que es presten dins la llar de la persona usuària orientades a proporcionar atencions personals, atencions de caràcter urgent, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies en situació de manca d’autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials.

Els serveis són:

 

1. Servei d’atenció a la persona 

2. Servei d’acompanyament i/o suport a la llar
3. Servei de teleassistència
4. Ajudes tècniques

Objectius:

  • Millorar la qualitat de vida de les persones o famílies que es troben amb mancances en alguns àmbits de l’autonomia personal
  • Facilitar la permanència de la persona en el seu domicili al màxim temps possible
  • Proporcionar elements formatius i estructuradors a famílies en situacions d’alt risc social
  • Oferir suport educatiu i assistencial a famílies en situacions d’alt risc social


Hi ha dues maneres d’accedir al servei:

  • A sol·licitud de la persona o la família, que s’adreçarà directament a Serveis Socials.
  • A sol·licitud del professional (treballadora social i/o educadora social) de la unitat de Serveis Socials, en funció de la necessitat del cas concret, que adjuntarà informe social o socioeducatiu (en cas d’atendre menors i família).

 

Les sol·licituds de serveis SAD es tramitaran a Serveis Socials concertant una entrevista amb la treballadora social.
La treballadora social farà una primera valoració del cas i indicarà a la persona i/o família la documentació que haurà de portar per continuar el tràmit.
En els casos que calgui es farà una visita al domicili per tenir un major grau de coneixement de la situació.


Qui el pot demanar

Ciutadania en general

Horari

De dilluns a divendres de 9 a 15h
Dimarts i dijous de 16 a 19h

On es fa

Serveis Socials

Data de modificació: 24/03/2016 11:08:25