Pallejà

Pallejà
  • MIDA DEL TEXT   

07:00  |  19/11/2019

Servei Gestió Equipament

Establir les condicions necessàries per a un aprofitament òptim dels equipaments esportius mitjançant la millora de la seva gestió i el seu condicionament.

Vetllar per l'acompliment de les disposicions legals i reglamentàries en matèria d'instal·lacions esportives.

Garantir, sense discriminacions, l’accés dels ciutadans/es en l’ús dels serveis dels equipaments mitjançant l’abonament dels preus que corresponguin.

Garantir que l’explotació i ús dels serveis s’ajusta als objectius de foment i promoció de la pràctica esportiva.

Garantir la gestió dels equipaments per assegurar el correcte manteniment i conservació dels mateixos, incidint especialment en la millora de la qualitat en la prestació dels serveis.

Una de les competències pròpies i principals del Servei d´Esports és la de gestionar els equipaments i espais esports de titularitat municipal.


Qui el pot demanar

Les entitats esportives inscrites al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes i al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.
Ciutadania en general

On es fa

Zona Esportiva

Data de modificació: 24/03/2016 11:14:36