Pallejà

Pallejà
  • MIDA DEL TEXT   

22:25  |  03/12/2022

Servei d’Usos Equipament

El règim d’utilització de les instal·lacions esportives municipals serà el que tinguin acordat les entitats amb el servei d'esports, si bé, per tal de possibilitar la confecció del pla d’usos -calendari anual general d’utilització - , hauran de formular durant el mes de juliol anterior a l’inici de la temporada esportiva la sol·licitud d’utilització de les instal·lacions conforme al calendari de les seves activitats. En hores lliures les instal·lacions es poden llogar.


Qui el pot demanar

Les entitats esportives inscrites al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes i al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.
Ciutadania en general

On es fa

Zona Esportiva

Data de modificació: 24/03/2016 11:13:31